Podmínky

zpracování osobních údajů

  • Zpracování uvedených osobních údajů se řídí ustanoveními č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a poté Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES pro účely činnosti tábora (vedení seznamu členů a kontaktních údajů pro účel komunikace mezi táborem a rodiči).
  • SPV-Dužiny (správce osobních údajů) se zavazuje, že nepředá osobní údaje třetí straně.
  • Osobní údaje budou archivovány po dobu 5 let od podání souhlasu a poté zlikvidovány.
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat na adrese spv-duziny@email.cz.
Copyright © kdysi dávno – 2019 SPV Dužiny | web: Martin Šimon
SPV Dužiny logo