Tábor 2019

Léta páně roku 1212 získal velký panovník Přemysl Otakar I. Zlatou bulu sicilskou zaručující dědičný titul krále pro země Koruny české. Toho času není v Evropě mocnějšího království, ale moudrý král ví, že je třeba učinit další kroky pro zachování míru v jeho zemích. A proto svolává sněm všech urozených šlechtických rodů na posvátná miličínská kolbiště, kde budou po dva týdny rokovat, který významný rod spojí své pokrevní pouto s Přemyslovci a v těžkých časech zasedne na český trůn…
Během sněmu nebude nouze o rytířské souboje, středověké veselice, dobový jarmark a možná dojde i na válečné tažení. A na konci těchto divokých dvou týdnů budou známi vyvolení

Přemy/iličínovci – potomci českých králů!

Termín konání tábora je 29. 6. – 13. 7. 2019.

Cena pobytu je stanovena na 4970 Kč.

Kapacita tábora je 134 dětí ve věku 6 – 15 let. Odjezd na tábor je z Prahy, z Kladna, případně je možné dopravit děti na tábor individuálně.

Ubytování je zajištěno ve velmi pěkném, udržovaném objektu. Mladší děti budou spát ve čtyřlůžkových chatičkách, starší ve dvoulůžkových stanech s podsadou. V táboře je sociální zařízení (sprchy s teplou vodou, splachovací WC), jídelna s kuchyní, klubovna, malé a velké hřiště, stolní tenis a na rybníku lodičky. O stravu se stará profesionální kuchař, a o zdraví odborný zdravotnický dozor.

Pokud Vás zaujala naše nabídka pro smysluplné využití části prázdnin pro Vaše děti a jestliže jsme získali Vaši důvěru, vyplňte formulář na stránce přihláška, na jehož základě obdržíte závaznou přihlášku a podrobné pokyny.

Copyright © kdysi dávno – 2019 SPV Dužiny | web: Martin Šimon
SPV Dužiny logo